Nagrody dla zwycięzców konkursu

Nagrody w postaci spłaty całej zaciągniętej pożyczki